Warsztaty i prelekcje dla rodziców

 

Lp. Temat spotkania

 

Liczba godzin Typ placówki Prowadzący
1. Dojrzałość szkolna 1 przedszkola szkoły podstawowe mgr D. Jaworska – Rydel
2. Co mogę zrobić, aby moje dziecko pięknie mówiło? 1 przedszkola mgr E. Walaszczyk – Suska
3. Multisensoryka – podstawowe zasady wspierania rozwoju małego dziecka 2 przedszkola mgr H. Cabała
4. Jak mogę wspierać rozwój poznawczy i emocjonalny mojego dziecka? 1,5 przedszkole mgr J. Bryks
5. Poradniana Akademia Rodzica i Nauczyciela Małego Dziecka

 

1,5 przedszkole mgr K. Tomala

 

6. Moje dziecko ma dysleksję

(na terenie poradni)

2-3 godziny szkoły podstawowe mgr M. Remisz

mgr H. Cabała

 

8. Cyberprzemoc. Jak nie paść ofiarą, jak nie stać się sprawcą? 1 szkoły podstawowe

oddziały gimnazjalne

szkoły ponadpodstawowe

mgr H. Cabała
9. Dopalacze a zdrowie psychiczne 1 szkoły podstawowe oddziały gimnazjalne

szkoły ponadpodstawowe

 

mgr H. Cabała
10. Wspieranie rozwoju mowy przedszkolaka

 

1,5 przedszkola

 

mgr E. Zaczyńska
11. Dziecko jąkające się                       w przedszkolu i w szkole 1,5 przedszkola

szkoły podstawowe

mgr E. Zaczyńska
12. Dziecko z mutyzmem           wybiórczym  w szkole 1,5 szkoły podstawowe

 

mgr E. Zaczyńska