Warsztaty i prelekcje dla uczniów

 

Lp. Temat spotkania

 

Liczba godzin Typ placówki Prowadzący

 

1. Elementy programu profilaktycznego „Cukierki” – jestem bezpieczny, radzę sobie w relacjach z obcymi 2

 

 

1

przedszkola

 

szkoły podstawowe

kl. I – III

 

mgr M. Kowalska
2. Kończę szkołę i co dalej? 3 klasy III gimnazjalne, klasy VII i VIII szkół podstawowych  

mgr I. Michalska

mgr M. Małek

 

 

3.

 

Czynniki wyboru zawodu, planowanie ścieżki edukacyjnej 1 klasy III gimnazjalne, klasy VIII szkół podstawowych  

mgr I. Michalska

mgr M. Małek

4. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym – zajęcia warsztatowe  

2×2

szkoły podstawowe

kl. V, VI

 

mgr J. Bryks

mgr A. Cedro

mgr I. Michalska

5. Zajęcia warsztatowe dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo z kl. I-III  

7

szkoły podstawowe mgr A. Bawolak

mgr M. Krychta

6. Cyberprzemoc. Jak nie paść ofiarą, jak nie stać się sprawcą? 45 minut szkoły podstawowe

oddziały gimnazjalne

szkoły ponadpodstawowe

mgr H. Cabała
7. Dopalacze a zdrowie psychiczne 45 minut

 

 

 

szkoły podstawowe

oddziały gimnazjalne

szkoły ponadpodstawowe

mgr H. Cabała
8. Zajęcia warsztatowe z emisji głosu 30 minut

 

2

przedszkola

 

szkoły ponadpodstawowe

mgr  E.Walaszczyk-Suska

 

 

9. Dzieci, które potrafią mówić, ale tego nie robią – mutyzm wybiórczy

(na terenie poradni)

30-40 minut przedszkola

szkoły podstawowe

mgr U. Łaska
10. Dbamy o swoje bezpieczeństwo – rodzaje oraz profilaktyka zagrożeń                i zachowań ryzykownych (warsztaty) 2×90 minut szkoły podstawowe mgr M. Kowalska

mgr H. Cabała